IHC rapport generator


Postmelder
Indgang
Indgang for post
Indgang for afstilling
Indgang for Alarmafstilning
Indgang for PIR (ubenyttet)
Udgang
Udgang for melding af post
Udgang debug
Indstillinger
Sekvens pause = 00:05:00,000
Pulstid = 00:00:00,075
Pausetid = 00:00:00,200
Max. antal sekvenser = 480
Silent start = 23:00:00
Silent stop = 07:00:00
Interne variable
Postantal = 0
Postantal Tæller = 0
Sekvens Antal Tæller = 0
Sekvens On = OFF
Puls = OFF
Post modtaget = 00:00:00

Programmer
Post aktivering
Hændelser
Indgang for post -> ON
Kommandoer
Postantal = Postantal + 1
Heltal = 1
Post modtaget = Systemtid
Postantal Tæller = Postantal
Sekvens Antal Tæller = Max. antal sekvenser
Sekvens On = ON
Pulstid
Betingelser
Kommandoer ved betingelser sande
Puls = ON
Aktiver nedtælling på Pulstid med Initialværdi
Kommandoer ved betingelser falske
Afstil postmelder via knap
Hændelser
Indgang for afstilling -> ON
Kommandoer
Udgang for melding af post = OFF
Stands tælling på Sekvens pause
Stands tælling på Pulstid
Stands tælling på Pausetid
Postantal = 0
Postantal Tæller = 0
Sekvens Antal T?ller = 0
Udgang for melding af post = OFF
Sekvens On = OFF
Stands tælling på Sekvens pause
Stands tælling på Pulstid
Stands tælling på Pausetid
Pulspause
Hændelser
Pulstid -> 0
Kommandoer
Betinget kommando
Betingelser
Sekvens On = ON
Kommandoer ved betingelser sande
Udgang for melding af post = OFF
Puls = OFF
Aktiver nedtælling på Pausetid med Initialværdi
Kommandoer ved betingelser falske
Loop for antal post
Hændelser
Pausetid -> 0
Kommandoer
Betinget kommando
Betingelser
Postantal Tæller > 1
Tæller = 1
Kommandoer ved betingelser sande
Postantal Tæller = Postantal Tæller - 1
Aktiver nedtælling på Pulstid med Initialværdi
Puls = ON
Kommandoer ved betingelser falske
Aktiver nedtælling på Sekvens pause med Initialværdi
Loop for antal sekvenser
Hændelser
Sekvens pause -> 0
Kommandoer
Betinget kommando
Betingelser
Sekvens Antal T?ller > 1
Tæller = 1
Kommandoer ved betingelser sande
Sekvens Antal Tæller = Sekvens Antal Tæller - 1
Postantal Tæller = Postantal
Puls
Betingelser
Kommandoer ved betingelser sande
Puls = ON
Aktiver nedtælling på Pulstid med Initialværdi
Kommandoer ved betingelser falske
Kommandoer ved betingelser falske
Sekvens On = OFF
Stands tælling på Sekvens pause
Stands tælling på Pulstid
Stands tælling på Pausetid
Styring af udgang
Hændelser
Puls skifter v?rdi
Kommandoer
Betinget kommando
Betingelser
Puls = ON
System tid < Silent start
System tid >= Silent stop
Kommandoer ved betingelser sande
Udgang for melding af post = ON
Kommandoer ved betingelser falske
Udgang for melding af post = OFF
Debug output
Hændelser
Sekvens On tilskrives værdi
Kommandoer
Udgang debug = Sekvens On
Postindikation (Lyd) ved Alarmafstilling
Hændelser
Indgang for Alarmafstilling -> OFF
Kommandoer
Sekvens pause = 00:00:05,000
Timer = 00:00:05,000


Henrik J. Koch   Dato : 12/03/06
x Kl. : 18:02:00
3650 Ølstykke     Projektnr. :  
Parcelhus Hammerhus Tegning :  


To topCopyright © 2009 - KOCH Engineering