IHC power budget

For at installationen virker korrekt også under strømsvigt er der installeret backup af væsentlige IHC dele. Dette er ikke minst pga. lovkravet om backup af brandalarmer.

For at dette er korrekt dimensioneret har jeg lavet følgende power budget som viser hvad der worst-case trækkes af strøm. Dette budget kan derefter benyttes til at finde ud af hvilke moduler der skal forbindes til backupstrøm og hvilke der ikke skal.To toppowered by Typo3 - Copyright © 2009 - KOCH Engineering