Gulve

Gulve til stue og gang til værelser er af mærket Timberman:

Vedligeholdelse af olierede Timberman Trægulve

Vigtigt før lægning af trægulve:

Det er vigtigt at betongulvet ikke mere afgiver fugt. En fingerregel er at det tager ca. 1 uge pr. cm. beton for det at tørre efter det er lagt. En måde at teste på om det er tørt er at udlægge en kvadratmeter plastic på gulvet og tape dette fast med eks. gaffetape. Lad dette ligge 1 døgn og kontroller om der er fugtigt under plastikken efter dette døgn.

I vores tilfælde havde vi installeret en affugter inden selve malerarbejdet begyndte. Denne nåede at tage 70-80 liter vand ud af rummet. Vi havde selvfølgeligt forinden lukket alle vinduer helt og disse var blevet fuget af tømreren. Efter at vi så havde fjernet fugt fik vi monteret naturgas og fyr og dette er så blevet tændt. Vi har nu sat varme på gulvet og fjernet affugteren. Nu har vi så sat vinduerne på yderste læs for at den overskydende fugt fra gulvet kan trænge ud i det fri.

Nær man modtager pakkerne med trægulvet er det vigtigt at dette ligger i samme rum i 2 døgn inden man påbegynder udlægningen af dette for at bredderne opnår samme luftfugtighed som i rummet hvor de skal ligge i. Desuden er det meget vigtigt at trægulvet læ¦gges på et ikke opvarmet betongulv. Derfor skal der slukkes for gulvvarmen 1 par døgn før lægning.

Betongulvet skal kontrolleres for om det er plant nok. Hvis ikke kan der benyttes selvnivellerende spartelmasse der hvor der er ujævnt. Før gulvet bliver lagt skal der lægges en fugtspærre i vores tilfælde bestående af tynd skumfilm som gulvet ligger blødt på.

 


To toppowered by Typo3 - Copyright © 2009 - KOCH Engineering