Christian 4. Konge af Danmark og Norge fra 1588-1648

 

Christian 4. blev født i 1577 og døde i 1648 (71 år)

Han var søn af Frederik 2. og dronning Sophie af Mecklenburg.

Efter Frederik 2. døde i 1588 blev Danmark ledet af en formynder regering, og i 1596 blev den kun nittenårige Christian kronet til konge.

 


Bygherre

Christian 4. var en særdeles aktiv bygherre og har blandt andet stået for opførelsen af:

 

Børsen

Regensen

Holmens Kirke

Rosenborg Slot

Trinitatis med Rundetårn

Dele af Nyboder

Proviantgården

Tøjhuset.

 

Han ombyggede Frederiksborg Slot

Anlagde Christianshavn

Christiania

Christianstad

Christiansand.

 

Christian 4. er den største bygherre, Norden har haft.

 


Børsen

Opført år: 1619-1623

Bygmestere: Lorenz og Hans van Steenwinckel

Vision: At gøre København til fremtidens storstad og handelscentrum
Regensen (Collegium regium)

Christian 4.: 46 år.

Opført: oprindelig bygning indviet 1623.

Bygmestre: oprindeligt påbegyndt af Frederik 3.

Note: et af de ældste studenterkollegier i København.
Holmens Kirke (Bremerholms Kirke)

Christian 4.: 42 år

Opført: 1619

Vision: Kirke for søens folk

Christian III havde omkring 1550 oprettet et orlogsværft, hvortil Frederik II 1562-63 opførte en ny ankersmedje.

I 1619 indrettede Christian IV smedjen til en kirke for flådens mandskab. Holmens Kirke har undgået ødelæggelser fra krige og brande, og interiøret ser derfor ud som i 1600-tallet.
To topCopyright © 2009 - KOCH Engineering